KDA's Driftshåndbog

KDA introducerer en Driftshåndbog (DHB).
Håndbogen vil fra tid til anden blive ajourført og udvidet i det omfang det skønnes formålstjenligt. Den er her ved første udgivelse langt fra færdig, og vi modtager gerne forslag til forbedringer og yderligere indhold. Der kan således forventes en del revisioner i de kommende måneder. DHB vil ikke blive tilbudt i papirform. Ønskes en sådan, må den enkelte selv printe den ud og vedligeholde den med udgivne revisioner.

Introduktionsskrivelse og KDA's drifthåndbog kan findes på nedenstående links.