Billigere flyslæb og faldskærmsflyvning

De positive økonomiske konsekvenser der kan udledes af denne afgørelse er ukendte, men der er ingen tvivl om, at der både for faldskærmssporten og svæveflyvningen samlet set er tale om større beløb.

I kendelsen fra Landsskatteretten, der omgør SKAT’s afvisning af ”Bevilling til refusion af brændstofafgift” hedder det bl.a.: Flyvning med slæbeflyet er at opfatte som ”erhvervsmæssig flyvning med henblik på transport af personer og gods mod vederlag”. SKAT mente i afvisningen af ansøgningen at flyvning med slæbeflyet også var at betragte som ”ikke-erhvervsmæssig privatflyvning (private pleasure-flying)”, hvilket ikke er i overensstemmelse med Landskatterettens opfattelse i kendelsen fra august 2011.

KDA har siden 2008 været involveret i assistance til klubber, medlemsforeninger samt enkeltmedlemmer omkring disse spørgsmål, og har i hele forløbet siden 2008 ment, at både slæb af svævefly og flyvning med faldskærmsspringere var at betragte som ”transport af personer og gods mod vederlag” og ikke som ”private-pleasure-flying”. Det er derfor glædeligt nu at se, at Landsskatteretten støtter det synspunkt og udformer et styresignal, som forklarer dette.

Anmodning om genoptagelse skal fremsættes til senest 6 måneder efter styresignalet er publiceret.

Styresignalet findes her:
http://www.skat.dk/skat.aspx?oID=2035441

Kendelsen findes her:
http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oID=1965100

KDA overvejer at udforme anbefalinger eller lignende til brug for henvendelse til SKAT i forbindelse med tilbagebetaling af brændstofudgifter, som uretmæssigt ikke er bevilget refunderet. Indtil videre er medlemsorganisationerne velkommen til at henvende sig til KDA for nærmere information.

Vellykket sprogtestseminar i KDA-huset

Lørdag den 5. januar 2013 afholdtes det første af to sprogtestfornyelsesseminarer. Seminaret fandt sted i KDA-huset, hvor 11 sprogassessorer fra Sjælland og Fyn var samlet for at gennemføre det krævede fornyelsesseminar. Seminaret var godkendt af Trafikstyrelsen, som også deltog med inspektør Mads Heising. Det næste seminar finder sted i Herning den 19. januar 2013.

Læs mere …

Billigere flyslæb og faldskærmsflyvning

Landsskatteretten har afsagt kendelse, som ændrer SKAT’s afgørelse i forbindelse med en organisations ønske om at få refusion af brændstofafgiften på brændstof anvendt til slæb af svævefly. Dette har nu resulteret i et såkaldt styresignal, som er reelt set er en retningslinje som er gældende og forklarer hvordan reglerne skal fortolkes. I dette tilfælde er der tale praksisændring og om genoptagelse af sager, som tidligere er afgjort i modstrid med det nu udsendte styresignal.

Læs mere …

KDA-huset

KDA-huset i Roskilde Lufthavn huser KDA´s bibliotek, mødelokaler og AeroPartner Pilotshop. Biblioteketet er åbent efter aftale med KDA´s bestyrelse.

 

kdahuset

Kommende Events

 
Saturday, September 29, 2018 13:00 - 16:00