KDA  
  Til kassen
    Varer for i alt: 53,75 DKK.

 
 
 
FLYV er i luften igen.
Læse mere om FLYV her [link]
 
Se invitationen her [link].
     
 
KDA-huset i Roskilde Lufthavn huser KDA´s bibliotek, mødelokaler og AeroPartner Pilotshop.
Webshop: www.AEROpartner.dk 

Paul Tissandier diplomet til Henning Romme DMU.

Henning Romme fra DMU, er af FAIs bestyrelse blevet tildelt Paul Tissandier Diplomet for sin helt ekstraordinære indsats for luftsport og flyvning. Henning Romme er indstillet af bestyrelsen i Dansk Motorflyver Union for han årelange og kæmpestore indsats for at medlemmerne kunne få meget billige skill-tests, og sprogtest.
Henning Romme har i en lille menneskealder være både idemand og ikke mindst udførende når det kom til at gøre noget for almenflyvningen og dens medlemmer. Henning har drevet DMU´s ATO og ledet KDA´s sprogvirksomhed, blot for at pege på et par af opgaver som Henning har påtaget sig gennem årerne. Desuden har han siddet - og ikke mindst arbejdet i DMU´s og KDA´s bestyrelser.
KDA ønsker stort tillykke med den meget velfortjente hæder fra FAI og ikke mindst kammeraterne i DMU, AOPA og KDA.

 

Stop tyven!
Stop tyven!
AVIATOR – Aalborg Svæveflyveklub har fået stjålet 6 fly!
Vi har fået stjålet 6 (seks!!) fly, som er taget ud af deres transportvogne, og tilsyneladende læsset på lastbil.
Politiet er på pladsen i øjeblikket
Det er sket i perioden fra mandag aften 31/10-2017  til torsdag 2/11-2017 formiddag kl. 11, vi er ved at forsøge på at spore os ind på tidspunktet.
Følgende fly er væk:
Duo Discus T (OY-RAX)
LS6 18w (OY-XRG)
LS4 (OY-XRF)
LS4 (OY-XPX)
DG 400 (OY-XPD)
Pegase (OY-RGX)
Hvis I hører noget, så kontakt os venligst.
Mvh Jens Bonderup Kjeldsen – Formand for AVIATOR – Aalborg Svæveflyveklub
Tlf: 4055 2424
Referat fra KDA´s repræsentantskabsmøde 16. september 2017

Referatet fra KDA´s ordinære repræsentantskabsmøde er nu tilgængelig: http://www.kda.dk/archive/Repmøder/2017/Referat%20af%20KDAs%20repraesentantskabsmoede%202017.pdf

 

KDA´s sportspokal til faldskærmsspringerne
KDA´s sportspokal 2017, gik til Swoop Freestyle World Championships organisatorer.

På KDA´s repræsentantskabsmøde blev det offentliggjort, at KDA´s sportspokal 2017, blev tildelt de to initiativtagere og organisatorer af FAI Swoop Freestyle World Championships, Michael Kattrup Lassen (i midten) og George Blythe (til venstre). De fik pokalen overrakt af KDA´s genvalgte formand, Hjalmar Nielsen tirsdag d. 26. september i KDA-Huset i Roskilde.

Indkaldelse til KDA´s repræsentantskabsmøde 2017

Hermed indkaldes til:
KDA’s ordinære repræsentantskabsmøde
16. september 2o17 klokken 13:oo – 16:oo i KDA-huset
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Aflæggelse af årsberetning. v/ Formanden
3. Forelæggelse af sidste års regnskab til decharge, samt orientering om indeværende års driftsmæssige resultat.  v/Generalsekretæren
4. Behandling af forslag fra medlemmerne: Generalsekretæren
5. Behandling af forslag fra bestyrelsen, herunder forelæggelse af næste års budget samt godkendelse af kontingent for næste år. Generalsekretæren
6.
6.1 Valg. Valg af formand (vælges for 1 år ad gangen)
6.2 Valg af bestyrelsesmedlemmer.
6.3 Valg af 1. og 2. suppleant (vælges for 1 år ad gangen)
6.4 Valg af 2 revisorer, jf. § 16: Formand er på valg for 1 år.

1. suppleant:
2. suppleant:

Intern revisor : Bent Holgersen
Ekstern revisor: Vistisen & Lunde

7. Eventuelt :
8.Uddeling af pokaler.
Klubpokal:
Sportspokal:

Indkaldelsen til repræsentantskabsmødet

Forslag fra Hans Havsager til behandling under punkt 4

Formandens skriftlige årsberetning.

Forslag fra arbejdsgruppen til behandling under punkt 4
Bilag 1 til forslag fra arbejdsgruppen
Bilag 2 til forslaget fra arbejdsgruppen

Af hensyn til den praktiske afvikling af mødet, bedes deltagerne tilmelde sig på kda@kda.dk  

Paul Tissandier diplom til Johannes Lyng Vejle

FAI`s Paul Tissandier diplom tildelt Johannes Lyng, Vejle Svæveflyveklub

Det er velkendt, at Johannes Lyng, som svæveflyver og organisator i mange sammenhænge, gennem en
betydelig årrække har ydet en bemærkelsesværdig indsats for dansk svæveflyvning.

Det er imidlertid ikke kun indenfor landets grænser denne indsats påskønnes.
Johannes` mange initiativer med tilhørende store arbejdsindsats bemærkes også udenlands, hvilket er med til at markere dansk svæveflyvning internationalt.

Én af mange tiltag har været arbejdet med restaurering/ bevaring af historiske svæveplaner, et arbejde der over en årrække gennem DASK har ført til en stor og flot samling af gamle svævefly, der ellers ville være tabt for eftertiden. Mange af disse fly er luftdygtige, og vises frem ved internationale stævner.

På den baggrund blev Johannes ved DASK`s generalforsamling d. 12.03.2017 hædret ved tildeling af FAI`s PAUL TISSANDIER diplom. Diplomet blev tildelt af Hjalmer Nielsen der er KDA`s formand.

FAI står for ”Fèdèration Aèronautique Internationale”(Den internationale organisation for luftsport).
Johannes får diplomet som anerkendelse for ”hans bemærkelsesværdige indsats indenfor flyvning og
luftsport, i særdeleshed svæveflyvning”.

En stor dag for Johannes, der i øvrigt på generalforsamlingen blev genvalgt som formand for DASK.

(Teksten er lånt fra Vejles Facebook-opslag)

KDA ønsker Johannes Lyng hjerteligt tillykke med udmærkelsen.

 

Indkaldelse til ekstraordinært repræsentantskabsmøde, onsdag 8. marts kl. 18:00

Kongelig Dansk Aeroklub indkalder til ekstraordinært repræsentantskabsmøde, onsdag d. 8. marts kl. 18:00 i KDA-Huset Lufthavnsvej 28 4000 Roskilde.
Link til indkaldelse og forslag herunder:

Dagsorden til det ekstraordinære repræsentantskabsmøde.

Forslag fra DSvU, DHPU, DFU og DULFU

Forslag fra DMU

 

Referat fra KDA´s formandsmøde 28. januar 2017
Referatet fa KDA´s formandsmøde 28. januar findes under "Om KDA-Arkiv"
Referater fra bestyrelsesmøder

De tre nyeste referater af KDA´s bestyrelsesmøder er nu ud på hjemmesiden.
De findes under: OM KDA - BESTYRELSESREFERATER

Dødsfald. Per Wistisen
Dødsfald: Per Wistisen
Det er med sorg, at Kongelig Dansk Aeroklub modtog efterretningen om, at Per Wistisens er gået bort efter længere tids sygdom. Per Wistisen var mangeårigt medlem af KDA´s bestyrelse, og beklædte posten som næstformand i KDA.
Per ydede gennem årene en betydelig indflydelse på KDA´s virke. Per Wistisen var modtager af  FAI´s Paul Tissandier Diplom for sit store arbejde for luftsport. 

Æret være Per Wistisens minde.

Referat fra formandsmødet i Kongelig Dansk Aeroklub 12. marts 2016
Referatet fra formandsmødet i KDA, lørdag d. 12. marts publiceret. Find det her.
Nye lempelige regler for Nat VFR flyvning med AIC B 33/15

 

4. december 2014 indførte Danmark Part SERA, men disses krav til afstande gjorde Nat-VFR flyvning fra f.eks. EKRK vanskelige.

 

Trafik - og Byggestyrelsen har nu udsendt AIC B 33/15 af 21. december 2015, med en tilladelse til afvigelse fra SERA kravene. Det er sket bl.a. på baggrund af KDA´s, AOPA og DMUs arbejde med at få lempet det skærpede krav til minimumshøjder og afstande til hindringer for VFR flyvning om natten.

 

Der skal stadigvæk afgives fuld flyveplan, hvis man planlægger andet end at flyve landingsrunder, eller i pladsens umiddelbare nærhed. Dog skal der ikke afgives fuld flyveplan hvis dag-VFR flyvningen afsluttes lidt senere en dag-VRF perioden.

 

Hele AICen kan læses her: AIC B 33/15

 

Nyt briefinghjørne i KDA-Huset
Nyt Briefinghjørne i KDA-Huset

I KDA-huset er der nu etableret en arbejdsplads for KDA medlemmer med ærinde i Roskilde Lufthavn. Se mere under Netop Nu

Referater fra bestyrelsesmøder.

De to nyeste referater af KDA´s bestyrelsesmøder er nu ud på hjemmesiden.
De findes under: OM KDA - BESTYRELSESREFERATER

 

KDA til DM i faldskærm 2015
Der er fuld gang i konkurrencerne over hele landet.

I denne søde sommertid er det også højsæson for luftsport. Lige nu afvikles der verdensmesterskab i præcisionsflyvning i motorfly i Skive, og om to uger i svæveflyvning for kvinder på Arnborg.

Der har været afholdt danmarksmesterskaber i de forskellige luftsportsgrene, og senest var Kongelig Dansk Aeroklub inviteret til at overvære DM i faldskærmsudspring, som blev afviklet på Lolland-Falster Airport 13.-15. juli. Et veltilrettelagt og velgennemført arrangement, hvor Tonny Henriksen fik lejlighed til at opleve en faldskærmudspringskonkurrence på nært hold, og sommervejret viste sig fra sin pæne side. Samtidigt gav det deltagerne en mulighed for at få fornyet sin FAI sportslicens, hvis man ikke havde nået at få det på plads før DM, og et par håndfulde atleter benyttede sig af lejligheden.
Tak for Dansk Faldskærms Union og specielt til Helle Eriksen og Nikolaj Larsen fra sekretariatet i Brøndby.

Billeder fra danmarksmesterskaberne i faldskærmsudspring 2015.

 

Referat af bestyrelsesmøder

Her kan man læse referater fra KDAs bestyrelsesmøder i marts og maj 2015.
- Bestyrelsesmødet i marts 2015
- Bestyrelsesmødet i maj 2015

Nyt fra Europe Air Sports. Nyhedsbrev maj 2015

EAS har udsendt nyhedsbrevet for maj 2015.

Her kan man bl.a. læse om:

- overskrifter fra EAS General Conference i marts 2015
- Flight Crew Licensing. Der er tre års tænkepause på certifikatområdet
- rapport fra "Aero" messen i Friedricshafen

Klik her for at læse nyhedsbrevet.

 

 

13-04-2015
Godt nyt fra Københavns Lufthavn i Roskilde

Lufthavnschef Lars Lip har meddelt følgende:

"I perioden 1/5-31/8 2015 har Københavns Lufthavn i Roskilde besluttet at undtage fly med MTOM på max 1999 kg for åbningsafgift i tidsrummet 22-24."

 

Det skulle give gode muligheder for at benytte EKRK for trafik til og fra arrangementer og møder rundt om i landet.

10-04-2015

Per V. Brüel er død.

Civilingeniør, dr. techn. Per V. Brüel er afgået ved døden den 2. april kun en måned efter hans 100 års dag.

Brüel blev civilingeniør i 1939 og allerede i 1942 startede han sammen med vennen Viggo Kjær elektronikvirksomheden Brüel & Kjær. Brüel var højt respekteret for sit arbejde med lyd og vibrationer, og selskabet var i over 50 år verdenskendt og verdensførende i systemer og måleudstyr af vibration.

Brüel rejste for sit firma over hele jorden og hvad var mere nærliggende end at anskaffe sit eget fly. Han var allerede som ung studerende begyndt at flyve svævefly og fik hurtigt også motorflyvecertifikat til både en- og tomotorede fly. Som medlem af Kongelig Dansk Aeroklub blev han engageret i det organisatoriske arbejde, hvor han i 1960-erne som formand for Motorflyverådet arbejdede hårdt for at få etableret mange flere flyvepladser i Danmark. Han blev senere valgt til vicepræsident i Fédération Aéronautique Internationale (FAI), der er luftsportens verdensorganisation. Han benyttede ofte sit eget Beechcraft fly til rejser, der fx gik til Indien, Rumænien e.l.

I 1981 fik han tildelt Danske Flyvejournalisters Klubs Luftfartspokal for en stor indsats inden for flyvning og luftfart. Han deltog indtil for få år siden altid i det årlige julearrangement. Han var også æresdoktor ved en række universiteter.

Ved hans bortgang har flyvningen mistet en stor kapacitet.

Roskilde, 24. juni 2013
EASA's flyvesikkersheds-rapport er nu tilgængelig

ESSI har udgivet det årlige katalog med anbefalinger til flyvesikkerhed.

Det omfattende katalog er på 179 sider og indeholder også omtale af danske havarier fra tidligere år med både kommercielle fly og svævefly.

Rapporten er generelt en god informationskilde til viden om havarier med alle typer fly i andre Europæiske lande.

[Link til rapporten]

Ritzau 6. juni 2013
Pilot frakendes ret til at flyve i 2 år

Retten i Næstved har afgjort, at en pilot, der i 2010 havarerede med et fly på Karrebæk Fjord, ikke må flyve i 2 år. Den ældre pilot slipper dog for at skulle i fængsel på grund af sin alder. Det skriver Ritzau.
Retten i Næstved har i går, torsdag, idømt en pilot en betinget fængselsstraf på 40 dages fængsel i forbindelse med et havari på Karrebæk Fjord i 2010. Straffen blev gjort betinget, fordi piloten er over 70 år, oplyser Retten i Næstved. Ud over fængselsdommen blev piloten fradømt retten til at gøre tjeneste på et luftfartøj i de næste 2 år.

Karrebæk Fjord var dækket af et tykt lag is, da flyet landede på fjorden i stedet for på Stenbæksholm Flyveplads ved Næstved, som det ellers var planlagt, men på grund af dårligt vejr, måtte piloten opgive at lande på flyvepladsen og hans tre passagerer kom til skade ved landingen.

Retten i Næstved har valgt at dømme piloten for uagtsom legemsbeskadigelse og for at have overtrådt luftfartsloven. Retten mener, at piloten ikke havde sat sig ind i vejrforholdene, som han burde. Derudover havde han ikke erhvervscertifikat.
/Ritzau/

Skævingen 3. juni 2013
Sådan!

Fra for få år siden at være lukningstruet, er Nordsjællands Fjernstyrings Klub i kraft af et forbilledeligt samarbejde med andre af friluftslivets organisationer, blevet et aktiv for Fredensborg Kommune.

Igennem et målrettet, seriøst og åbent samarbejde er det nu på 5. år at NFK i samarbejde med de øvrige brugere af Langstrup Mose den 9. juni kan slå dørene op til den årlige oplevelsesdag i mosen.

Det er godt at se, at både Borgmester og Danmarks Naturfredningsforening nu også deltager i løjerne.
Kort og godt: Tillykke - rigtigt godt gået !

Læs mere her [link]!

Roskilde, 30. maj 2013
Store besparelse for piloter og flyejere – nu skal passagerer også bidrage til omkostningerne

På gebyrudvalgsmødet i forgårs i Trafikstyrelsen gennemgik Trafikstyrelsens økonomiafdeling den nye gebyrstruktur, som i sidste uge blev bestemt i Folketinget.
Strukturen indeholder et nyt og væsentligt element, nemlig et safety-bidrag. Et sådant bidrag har eksisteret i mange andre europæiske lande i en lang årrække, men indføres nu også i Danmark. Bidraget skal dække udgifter til tilsyn med luftfarten generelt. KDA har i en årrække ”skubbet” til idéen, som af de fleste organisationer, inklusive tung luftfart, vurderes som retfærdig og rimelig, idet alle brugere af luftrummet fremover må bidrage til omkostningerne til tilsynet hermed.
Safety-bidraget udgør 6 kroner per passager hos de kommercielle selskaber. I f.eks. Sverige udgør afgiften ca. 9 kr. per passager og i England ca. 19 kr.
Den nye struktur betyder så, at de upopulære årsgebyrer falder væk per 1. juli. Der vil fremover kun være tale om udstedelsesgebyrer ved nye udstedelser. I eksempler fremgår det at en typisk PPL-pilot over en periode på 10 år vil spare ca. 28.000 kr. under forudsætning af at rettigheder som skal tegnes i certifikatet erhverves ca. hvert femte år.
På ét område vil der imidlertid være væsentlige stigninger; nemlig ved udstedelse af nye luftdygtighedsbeviser på fly som skal på dansk register. Her vil man fremover skulle betale sagsbehandlingen per time. Dette kan, hvis der ikke er styr på dokumenterne, blive en kostbar affære.

I KDA overvejer vi for tiden forskellige muligheder for at tilbyde assistance i forbindelse med import af fly. Det vil formentlig blive tilbudt som en ydelse efter regning, men bestyrelsen skal lige have lejlighed til at drøfte de nærmere retningslinjer.

Generelt hilser imidlertid KDA den nye struktur velkommen og der skal lyde ros til Trafikstyrelsen for, endelig at have taget fat på et gammelt problem, som man vel med rette kan kalde de gamle gebyrer.

For en god ordens skyld skal det nævnes, at de nye gebyrer ikke gælder for Færøerne og Grønland, som jo har selvstyre, hvilket gør at bestemmelsen ikke kan indføres på samme måde som i den sydlige del af Kongeriget.

Århus, 28. maj 2013
Modelflyvning Danmark tager kraftigt afstand fra farlig flyvning med droner

Den aktuelle sag, hvor enkeltpersoner har fløjet med et fjernstyret fly af drone-typen og har overtrådt luftfartsloven på flere punkter, er stærkt kritisabel, siger Modelflyvning Danmarks formand Allan Feld.
Som ansvarlig interesseorganisation for Danmarks 3.600 organiserede modelflyvere, tager Modelflyvning Danmark og KDA (Kongelig Dansk Aeroklub – Danmarks Luftsports-Forbund) kraftigt afstand til en sådan tankeløs og uansvarlig handling.
Der kan ikke drages paralleller mellem denne hændelse og den hobbyflyvning og konkurrenceflyvning som dyrkes af Modelflyvning Danmarks medlemmer.
Modelflyvningen i Danmark og Europa har fået nye udfordringer i de senere år, hvor enhver for begrænsede økonomiske midler kan købe og flyve avancerede ’flyvende computere’ såkaldte droner. Det kan man gøre helt uden forudsætninger og uden kendskab til den gældende lovgivning og de sikkerhedsregler, som praktiseres af Modelflyvning Danmarks medlemmer.
Modelflyvning Danmark og KDA ser med voksende bekymring på denne udvikling, som ubegrundet er med til at give den seriøse modelflyvning et dårligt omdømme.

Den nævnte sag er omtalt her [link].

14. maj 2013
Dansk og Europæisk rekord i faldskærm
Peter Kallehave har slået en dansk rekord i faldskærmsdisciplinen canopy piloting (hastighed).
Den nye rekord på 107,5 km/t (70 meter på 2,344 sekunder) er sat den 9. maj i Zephyrhills i Florida (USA) ved en større international FAI-konkurrence.
I 2011 satte Peter Kallehave dansk rekord i samme disciplin med 104,0 km/t (2,423 sekunder) ved Skydiving Pink konkurrencen i Klatovy i Tjekkiet. Sidste år satte Peter også rekord i distance i canopy piloting med 127,31 meter.
KDA har netop godkendt den nye Danmarksrekord, som nu, efter yderligere registrering, forhåbentlig også kan noteres som en Europæisk (kontinental) rekord.
KDA ønsker Peter Kallehave og Dansk Faldskærms Union tillykke med det flotte danske resultat.
3. maj 2013
Afslag fra Natur og Miljøklagenævnet til Fyns Svæveflyveklub

Det er med beklagelse, at vi har modtaget meddelelse om, at Natur og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse om, at Faaborg Midtfyn Kommunes afslag til Fyns Svæveflyveklub om tilladelse til brug af motorsvævefly er blevet stadfæstet af Natur og Miljøklagenævnet.

Natur og Miljøklagenævnet er højeste myndighed i sådanne sager og deres afgørelser kan ikke ankes.
Det er trist, at Fyns Svæveflyveklub, som på alle måder gør et stort arbejde for at pleje et godt naboskab til de omkringboende, må se sig slået på målstregen af en lille kreds af personer, der på alle måder og med alle midler er imod flyveklubben.

24. april 2013
EASA anbefaler mindre brug af autopilot

Mange fly, store som små, har autopiloter som bruges flittigt. Både på korte og lange flyvninger. Imidlertid anbefaler EASA i en sikkerhedsbulletin netop udsendt i går, at piloter bruger autopiloten mindre, simpelthen for at vedligeholde en god rutine i at styre flyet manuelt. Dette bør gøres under hensyntagen til, hvor i flyvningen man befinder sig. Operatørerne opfordres, i den omtalte bulletin, til at sikre sig at der findes beskrevne politikker for brug af autopilot.

EASA’s Safety Information Bulletin findes her [link].

23. april 2013
Lempelse af krav til indrapportering er usikkert

KDA har netop modtaget svar fra Trafikministeren på henvendelsen tidligere på måneden. I svaret fra ministeren fremgår det desværre ikke præcist, hvilken vej, man fra dansk side ønsker at gå med kravene om indrapportering af hændelser med små fly.
Reelt set indeholder svaret fra ministeren ikke noget nyt eller noget konkret svar på KDA's anmodning om kun at indføre rimelige og relevante krav til indrapportering af hændelser.

Se brevet til ministeren her [link]
Se ministerens svar her [link].

18. april 2013
Krav om jævnlig inspektion af transpondere bortfalder

EASA har, efter pres fra organisationerne, endelig fjernet kravet om gentagne inspektioner af transpondere for fly under 5.700 kg.

Dog anbefaler EASA, under visse omstændigheder, at der foretages jævnlige check, men dette er en anbefalinger og ikke et lovmæssigt krav.

Den relevante og fornuftige ændring vil på sigt spare mange flyejere for meget unødigt besvær og unødvendige udgifter.

Læs EASA AD-noten her.
Læs EASA SIB her.

17. april 2013
Nyt dansk initiativ til miljøvenlig afmærkning af vindmøller.

Transportministeren har gjort miljøvenlig afmærkning af vindmøller til en af sine mærkesager - d.v.s. en sag der har høj prioritet.

Det sker i samarbejde med ICAO, og KDA er indbudt til at følge arbejdet i en dansk følgegruppe.

Læs bulletin 2013-18-Vindmølleafmærkning

17. april 2013
Regelsanering:

Trafikstyrelsen har på det halvårlige unionsmøde den 16. april 2013 opfordret til at fremkomme med input til en sanering af gældende bestemmelser.

Læs Bulletin 2013-17-Regelsanering her.

17. april 2013
Bulletin 2013-16-Korrektion af referat -
Læs bulletin her
11. april 2013
Nye certifikatbestem-melser fra 8. april 2013
Den 8. april 2013 trådte nye EU-certifikatbestemmelser i kraft. Der har tilsyneladende været lidt forvirring, og diverse hjemmesider har bragt fejlagtige oplysninger, som efterfølgende er forsøgt korrigeret. KDA har nu udsendt Bulletin 2013-15, med Trafikstyrelsens resume af bestemmelserne. Læs nærmere her.
11. april 2013
Vandrefalken yngler igen på Stevns klint
Igen i år yngler vandrefalken på Stevns klint, og alle opfordres til at værne om denne pragtfulde fugl, der om nogen er en luftens betvinger. Undgå derfor at flyve i nærheden af ynglepladsen. Læs nærmere her.
4. april 2013
Transportministeren opfordres til at sikre rimelige krav til indrapportering

KDA har netop skriftligt opfordret Transportministeren til at gøre sin indflydelse gældende, og kun kræve obligatorisk indberetning af hændelse, hvor dette er rimeligt og relevant. EU kommissionen har i et fremlagt forslag krævet indberetning af små og store hændelser for alle, herunder balloner og svævefly.

KDA mener forslaget fra kommissionen er ude af proportioner og stiller krav om unødvendig og uanvendelig rapportering. Der må og skal kun kræves rapportering, hvor dette konkret er med til at øge flyvesikkerheden.

Se brevet til Transportministeren her.

21. marts 2013
Trafikstyrelsen har udsendt nedenstående:

Ophør af udsendelse af AIC C lister og publicering af Airworthiness Directives.

Læs mere i Bulletin 2013-12

8. marts 2013
Lufttrafikken falder i Europe

Ifølge de sidst modtagne tal fra Eurocontrol fra 2012 var der dagligt 26.100 flyvninger i Europa. Dette er et fald på 2,67% sammenlignet med 2011.

Faldet i trafikken var spredt ujævnt over landene og markeds-segmenter. Der sås en stigning i low cost flyvninger og for flyvninger i Østeuropa, mens der sås et generelt fald Vesteuropa og i de traditionelle markedssegmenter.

Privat forretningsflyvning måtte konstatere en nedgang på 4-5% i samme periode.

Kilde: atcglobal

8. marts 2013

Generalsekretæren tilbage i KDA-huset

Det er med stor glæde vi kan annoncere, at Anders Madsen nu igen er at træffe i KDA-huset. Læs mere i Bulletin 2013-11
2. marts 2013

Generalsekretæren fik PW-pokalen

Anders Madsen hædret med PW-pokalen på DSvU's repræsentant-skabsmøde i dag.

KDA's generalsekretær fik i dag på Dansk Svæveflyver Union's repræsentantskabsmøde overrakt PW-pokalen af DSvU's formand Poul Hørup.

PW pokalen er indstiftet af den navnkundige Per Weishaupt, selv tidligere generalsekretær i KDA i en halv menneskealder, og uddeles for særlige præstationer i luftsportens interesse. Den uddeles af Dansk Svæveflyver Union.

Det var DSvU's bestyrelse der selv havde indstillet Anders Madsen til at modtage pokalen i år, og begrundede det bl.a. med en helt enestående ildhu, hans evne og lyst til at arbejde for alle luftsportens aktører, hans enestående evne til at færdes på de bonede gulve og en helt usædvanlig arbejdsindsats til gavn for alle KDA's unioner.

I KDA's bestyrelse er vi både glade på Anders' vegne og stolte over den tillid DSvU derved har vist arbejdet der udføres i KDA's regi. Vi ønsker Anders til lykke med hæderen.

 
KDA repræsenterer FAI - Fédération Aéronautique Internationale (The World Airsport Federation), som er den internationale organisation for luftsport.